Foton4

Bilderna övre raden från vänster: Bert Lindström justerar brännugnen avd12. - Björn Elf lackar diskluckor avd.12. - Jerry justerar den färdiga diskmaskinen avd.42.

Nedre raden: Mauri Alava slipar trekanter till bonaren avd. 7. - Björn Elf och Mauri Alava märker Assistenten avd.12. - Kemist Sandstad avd.7.