1 Ernst Carlber spacklar assistenter. 2 Erik Ekengren ställer in värmeugnen. På vagnen ligger nylackade luckor till diskmaskinen D10. 3 Bert Lindström lackade alla diskburkarna.
4 Björn Elf slipar stativ till golvbonaren. 5 Stahl avsynar diskluckor och färgfyller småskador. 6 Ljungan Sjöbom slipar spacklade assistenter. 7 Björn Elf och Mauri Alava ger assistenten sin loggotype. 8 Allan Svarvar ser efter om diskluckan blev bra.