Bilderna 2 och 3 är tagna i Bengt Gränds kontor.

IA På inköpsavdelningen IA var Sture Beckman inköpschef. Donald Englund var chefsassistent.
Till sekreterare var Gun Eriksson bild ö.t.h., Fru Andersson, Yvonne Ejby
nedre bilden och fru Karlsson.Övriga inköpare var Bengt Gränd, Otto Östling, Sven Svärd, Jobst von Buddenbrock
Helge Åström bild o.t.v., Björn Petrén, Björn Elf och Furugren i olika tidsperioder..