Rolf

Rolf Åström berättade att han helst hade börjat jobba på ett bygge. Vilket han efter en tid på Electrolux även gjorde. Men innan dess var vi arbetskamrater i fyra år i olika befattningar. Vi kom bra överens och hade ofta sällskap hem efter arbetets slut. Vänskapen fördjupades och vi har än i dag, mer än 40 år senare god kontakt.
Rolf Åström avancerade efter en tid in på hålkortsavdelningen och sedan som chaufför på företagets budbilar. Där blev han kvar tills han sökte ett chaufförsjobb på annan firma.

Rolf Åström sitter i Övre Hallen.Bilden togs troligen året 1959.