automatisk

Automatiska lackverkstaden

Under lång tid pågick försöken att lackera diskmaskinsburkarna helt automatiskt. En elektrostatisk anläggning installerades för detta endamål. Högspänd elektriskt laddad färg sprutades mot negativt laddade burkar. Att få lacken att täcka i skarven mellan burkens insida och locket var svårt att bemästra. Jag eller "Sluggo" sprutade kanten manuellt. Problemet kvarstog då fabriken lades ner för gott.
Bilden t.v. visar Falk, som tillsammans med förman Arksten jobbade med autolackeringen avdelning 14.